Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers is er geen avondvierdaagse! De plaatselijke avondvierdaagse commissie heeft de taken verdeeld in een binnen- en een buitendienst. De “binnendienst” verzorgt de administratie, de inschrijvingen, het uitdelen van de startkaarten en medailles en zijn vraagbaak tijdens de wandelavonden.

De “buitendienst” zorgt voor de routes, verkent deze vooraf en begeleidt de wandelaars per fiets. Op manier kan er op het laatste moment worden geïmproviseerd als er bijvoorbeeld onverwachts een straat is open gebroken of als er een afwijkende verkeerssituatie is.

Iedere avond zijn er ongeveer 15 verkeersregelaars die zorgen voor een veilige oversteek bij kruispunten en de drukkere wegen in en om Harmelen. Jaarlijks volgen de verkeersregelaars een online instructie om deze taak veilig te vervullen.

Ook is de EHBO vereniging van Harmelen paraat. De EHBO-ers fietsen met zowel de 5 als de 10 kilometer mee. De bagagedrager van de fiets komt regelmatig te pas bij “blarenpech”.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit gezellige evenement? Neem dan contact met ons op, of spreek een van de leden van de commissie tijdens de wandelavonden aan.
Tijdsinvestering voor de avondvierdaagse commissie? Begin van het jaar 1 avond vergaderen om te kijken of alles loopt, 1 avond voor de inschrijving en daarna vier avonden tijdens de wandelavonden. Later in het jaar volgt nog een evaluatie tijdens een etentje.